Friday, April 12, 2024
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Business

WorldNetworkTutorialsClub

WNT-CLUB

WNT Club je reseller Hosting Domain međunarodnih kompanija

sa ciljem da kroz poslovno-edukativni program omogući ljudima širom sveta da unaprede svoje trenutno poslovanje kroz web design mogućnosti, a kroz binarni profit plan omugućuje vremensku slobodu i finansijsku nezavisnost

WNT Club predstavlja Internacionalni posao koji se može raditi u bilo kojoj zemlji sveta, s obzirom na trenutno masovno korisćenje i popularizaciju Interneta u svetu možemo reći da je Idealan kao dopunski posao i značajan izvor prihoda ljudima koji ne rade, studiraju ili žele da ostvare trajne tj. pasivne prihode.

2. pasus

3. pasus

4. pasus

 

Binarni Plan

Binary Plan

Sve više kompanija u svetu, iz oblasti klasičnog poslovanja, shvataju prednosti binarnog sistema i čak su i one počele da ga uvode!

Binarni način poslovanja, najsavršeniji oblik mrežnog marketinga, poznat je kao jedan od najpravednijih planova nagrađivanja u poslovnom svetu

Binarni sistem poslovanja predstavlja modifikaciju mrežnog ili multi level marketinga. Sam naziv binarni nam već govori da je ovde ključni broj - dva. Jedna od odlika ovakvog posla jeste da Vi počnete posao sa dva saradnika što je u svakom slučaju lakše nego da se radi sa petoro ili više. U binarnom sistemu poslovanja su moguće dnevne,  nedeljne, mesečne zarade i isplate. Visina zarade se razlikuje od kompanije do kompanije i njihovne poslovne politike.

WNT-CLUB IMA IZUZETNO PROFITABILAN SISTEM NAGRAĐIVANJA I BONUS ZARADA KROZ BINARNI PRODAJNI PROGRAM

Istinski Vam preporučujem da pročitate knjigu Binarni Plan od Ray H.Duncana

 

Pasivna, trajna zarada

Intelligent Investment, Pasivni prihodi Trajna zarada

Trajna ili pasivna zarada predstavlja dotok novca i po prestanku direktnog ulaganja vremena u poslove koji ga stvaraju. Krajnji cilj finansijski inteligentnih osoba je ostvarivanje finansijske nezavisnosti, a ona predstavlja stvaranje takvih izvora pasivne (trajne) zarade koja podmiruje željeni standarad života, i omogućava ulaganje sopstvenog vremena u hobije.

Najpoznatiji oblik pasivne zarade su PENZIJE kao rezultat minulog rada od vise desetina godina. Penzioni fondovi su ugroženi i u najrazvijenijim zemljama sveta, pa stručnjaci ozbiljno upozoravaju da za 10-tak godina penzije nece moći da budu više od nivoa socijale. Penzije ne spadaju u potpunosti u prave pasivne prihode jer nisu nasledne.

Ozbiljniji izvori pasivne zarade mogu da budu različiti oblici AKTIVE poput: - kamata na uložena sredstva u bankama - dividende od investicija u akcije(deonice) razlicitih kompanija - rente od različitih vrsta nekretnina

Talentovane osobe obezbedjuju različite vrste AUTORSKIH PRAVA za stvorena dela koja nastavljaju da žive u - umetnosti (muzika, književnost) ili - pronalazastvu

Pasivni prihodi Trajna zarada Finansijska inteligencijaMrežni marketing je najjednostavniji i najbrži put za običnog čoveka do pasivne zarade, a predstavlja nagradu za pomoć prijateljima i poznanicima da izgrade sopstvenu mrežu potrosaca do menadzerskih pozicija. Kada god direktni saradnik iz vase mreže, sa svojom grupom ostvaruje menadžerski promet(zavisi od poslovnog sistema kompanije), stručno se kaže da je "njegova linija odcepljena", a za taj uspeh od firme se dobija dodatna nagrada u vidu AUTORSKOG PRAVA. Kao i svaka prava pasivna zarada i ovo autorsko pravo je nasledno. U većini kompanija autorsko pravo se kreće izmedju 4-6%. U WNT Club-u ono iznosi do 37% od prometa odcepljenih grupa (videti "Prednosti WNT-Cluba u odnosu na druge sisteme" i "Sistem poslovanja"). Visedecenijsko iskustvo u primeni sistema mrežnog marketinga na svim kontinentima i u svim kulturama ukazuje da je za 2-5 godina moguce izgraditi više od 5 odcepljenih linija i stvoriti takvu pasivnu zaradu koja ce obezbediti stvarnu finansijsku nezavisnost. Zato se i govori da mrežni marketing obezbedjuje dve na prvi pogled nespojive vrednosti i NOVAC i SLOBODNO VREME

Naravno visoki prihodi koji se ostvaruju u mrežnom marketingu omogućavaju da se uvek određeni deo novca investira u druge oblike AKTIVE i time povećavaju ukupni pasivni prihodi.

   

Zakupljeni Prostor

Reklamni Links: Rezervišite odmah!
Zakupljeni prostor 1
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 2
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 3
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 4
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 5
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 6
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 7
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.