Friday, November 15, 2019
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Šta je to mrežni marketing?

Mrežni marketing (network marketing) ili Multilevel marketing je legalna grana trgovine (marketinga) čiji je zadatak da omogući brže i efikasnije dopremanje roba i usluga od proizvođača do krajnjeg potrošača (marketing).

Proistekao je iz sistema franšize uklonivsi njen osnovni nedostatak- neophodnost velikog početnog kapitala. Kao privredna grana izučava se na univerzitetima širom sveta kao i kod nas.

U svojoj osnovi mrežni marketing je savremeni način trgovine u kome se informacije o proizvodima i uslugama prenose od proizvođača do potrošača preko mreže potrošača izgrađene na osnovu ličnih kontakata među ljudima.

Kao privredna grana mrežni marketing godisnje pravi promet od više stotina milijardi dolara. Prisutan je u preko 140 zemalja sveta. Uključuje više desetina miliona slobodnih preduzetnika. Sve veći broj velikih svetskih kompanija (CocaCola, WNTC, PalmOlive, Philips, Toyota, Mercedes, Colgate, WNT Club i dr.) odlučuje se da deo svojih proizvoda plasira i putem mrežnog marketinga, bilo osnivanjem sopstvenih kompanija ili češce putem već postojećih sistema.

Pored nabavke proizvoda po fabričkim cenama, potrošaču je pružena mogućnost da na osnovu svojih preporuka ostvaruje zaradu. Sistem na osnovu koga firma vrši isplate naziva se marketing plan (SISTEM POSLOVANJA)

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.