Wednesday, February 21, 2024
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Istorijat mrežnog marketinga

Smatra se da stvaranje poslovnih sistema, sa osnovnom idejom uključivanja i nagrađivanja sopstvenih potrošača za širenje informacija o proizvoda, započinje 40-tih godina dvadesetog veka.

Posle dužeg perioda osporavanja zakonitosti, koncept mrežnog marketinga odlukom Državne komisije za trgovinu USA od 1979 god. postaje potpuno ravnopravan vid trgovine zajedno sa sistemima direktne prodaje, maloprodaje i franšize.

Druga faza u razvoju MLM poslovanja se odvija tokom 80-tih godina dvadesetog veka, kada se osniva veliki broj novih kompanija i van granica USA. U ovom periodu rada proizvodi su i fizički distribuirani u više nivoa (multilevel marketing) od proizvođača do krajnjeg potrošača.

Treća faza razvoja započinje tokom 90-tih godina dvadesetog veka. Sa masovnim uvođenjem personalnih računara dolazi do značajnog pojednostavljivanja načina poslovanja i komunikacije kompanija sa svojim distributerima. Razvoj interneta (elektronska trgovina) premošćava barijere državnih granica. WNTC je jedna od retkih kompanija koja funkcioniše po apsolutno globalnom sistemu gde je čitav svet jedinstveno tržište kako kod nabavke proizvoda tako i izgradnje potrošačke mreže.

Osnova modernog mrežnog marketinga više nije dostava proizvoda već isključivo prenošenje informacija.

Poslednjih godina započinje najnovija, četvrta faza u razvoju mrežnog marketinga u kojoj se udruživanjem prodaja preko interneta(elektronska trgovina-E-comerce) i mrežmog marketinga otvaraju neviđene mogućnosti razvoja biznisa.

Ekonomski pokazatelji ukazuju na tendenciju zastoja ili čak opadanja prometa u klasičnoj trovini tipa maloprodaje i porast prometa u direktnoj prodaji i mrežnom marketingu. Mrežni marketing poslednjih godina beleži obrt od preko stotinu milijardi dolara sa godišnjom stopom rasta od oko 10% pa i više

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.