Friday, April 12, 2024
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Objavljivanje vaših web linkova

Za registrovane članove sajta nudim besplatno: mogućnost postavljanja linkova vaših web sajtova u kategorije po vašem izboru.
Trenutno moj direktorijum Web Links sadrži preko 777 linkova.

Pored postavljanja linkova u jednu od kategorija možete mi se obratiti za zakup reklamnog text linka ili banera na početnoj ili bilo kojoj drugog stranici ovog sajta.

Cenovnik: Textualni linkovi i Baneri

Textualni linkovi sa desne strane sajta: 7.000 din./god.
Baneri sa desne strane strane sajta: 17.000 din./god.

 

Zakupljeni Prostor

Reklamni Links: Rezervišite odmah!
Zakupljeni prostor 1
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 2
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 3
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 4
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 5
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 6
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.
Zakupljeni prostor 7
Reklamni text dužine do 20 karaktera. Opis vašeg sajta.

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.