četvrtak, april 09, 2020
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Šta su to priamidalni sistemi?

Razvijene zemlje imaju precizno razradjene zakonske okvire koji sprečavaju zloupotrebe. Priramidalni sistemi su nelegalni načini bogaćenja strogo zabranjeni u većini zemalja. Njihova osnova je tok novca iz baze prema vrhu na kome se nalaze začetnici piramide.

Za novac koji se uplaćuje ne dobija se roba ili usluga, ili je realna vrednost roba i usluga daleko ispod sume koja se uplaćuje. Zadatak je da se u takav sistem neprekidno regrutuju novi ulagači. Novac se kreće prema vrhu i samo oni koji su bliže njemu zaradjuju. Kako se piramida širi, mogućnost gubitka uloga je veće jer će se kad tada lanac unošenja novca u piramidu prekinuti. Na sličnim osnovama rade i "piramidalne banke" sa nerealno visokim kamatama za koje je nemoguće sobezbediti pokriće u legalnim tokovima novca.

Mrežni marketing, kao legalni sistem poslovanja, uvek ima proizvod (robu ili uslugu) realne tržišne vrednosti. Od cene prodatog proizvoda izdvaja se deo (u WNT Club-u on iznosi 37%) namenjen za isplatu registrovanim potrošačima na ime marketinga putem preporuke. Kolika će biti zarada pojedinca iskljucivo zavisi od njegovog rada, a ne od mesta u mreži. Po pravilu 1/3 članova mreže zaradjuje više od osoba uključenih pre njih. Najveće zarade se ostvaruju kada se većem broju na sebe direktno uključenih osoba pomogne da ostvare menadžerske pozicije sa svojim mrežama. Kako se kroz mrežu na prirodan način kreće realna roba ili usluga prema bazi, a novac prema firmi nema razloga da se prekida tok novca. Registrovani potrošači nisu oštećeni jer oni za svoj novac dobijaju konkretne proizvod, koje bi i onako kupovali putem tradicionalne trgovine. Zarada je samo posledica pametnog i sistematskog angažovanja na širenju informacija o proizvodima i sistemu poslovanja čime se povećava promet i stiču uslove za isplatu proviozija.

Postoje i legalni piramidalni sistemi, kada je reč o zaradi ili platama. To su sve klasične kompanije u kojima se plate dele prema odredjenoj hijerarhihi i ne postoji mogućnost da na primer čistačica ima veću platu od šefa ili direktora. U mrežnom marketingu raspodela primanja je po tzv. horizontalnom sistemu gde bez obzira na položaj u mreži(kada je neko uključen) prihodi su odredjeni na osnovu prometa grupe, a on je opet odredjen sa brojem obaveštenih i uključenih osoba i daljom motivacijom da se i one obuče i angažuju u prenošenju informacija svojim prijateljima i poznanicima.

Na ilegalne piramidalne sisteme upućuju sledeći podaci:

* Nepostojanje konkretnih proizvoda ili usluga već se samo zahteva ulaganje novca pod plaštom nakakvih investicija.
* Ponudjene robe i usluge su samo simbolične ili su značajno precenjene u odnosu na trzišne vrednosti. U pravom mrežnom marketingu proizvodi su povoljnijih cena nego što se za isti kvalitet dobija u maloprodaji.
* Pristupnina (članarina) je izuzetno velika. U većini razvijenih zemalja visina članarine za uključenje u sisteme mrežnog marketinga je strogo zakonski limitirana do nekoliko 100$.
* Tajanstvenost sistema, posebne procedure za dobijanje informacija, odsustvo kućnih sastanaka, već se prezentovanje programa isključivo vrši preko informativnih večeri koje organizuje kompanija.
* Sistemi obuke su mistifikovani i njihove cene su nerealne (preko 1000$ za seminare ili knjige i audio programe)
* Isplata provizija je van legalnih ekonomskih tokova.
* Kompanija koja propagira sistem nije registrovana u profesionalnim udruženjima direktne prodaje ili mrežnog marektinga. Nažalost ovakva udruženja još uvek ne postoje u pojedinim zemljama u razvoju.

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.