Thursday, April 09, 2020
Serbian (RS)English (UK)
   
Text Size

Search engine...

Kako odabrati pravu kompaniju za saradnju u mrežnom marketingu?

Pri opredeljivanju za kompaniju, sa kojom će se saradjivati pri izgradnji sopstvenog biznisa u mrežnom marketingu, potrebno je voditi računa o sledećim čenjenicama:

* Veću sigurnost pružaju kompanije koje uspešno posluju po sistemu mrežnog marketinga duže od pet godina.
* Pristupnina je minimalna i za nju se dobija odgovarajući propagandni ili edukativni materijal.
* Da su proizvodi visokog kvaliteta, predstavljaju izvesnu orginalnost na tržištu i ne mogu se naći u tradicionalnoj maloprodaji.
* Veću mogućnost pružaju potrošni proizvodi koji se svakodnevno koriste.
* Cena proizvoda je prihvatljiva za veći deo populacije.
* Proizvodi se mogu lako naručivati putem poštanske dostave.
* Kompanija posluje u većem broju zemalja po globalnom sistemu.
* Kompanija poseduje kvalitetan sajt na internetu.
* Proveriti sistem obuke koji pruža kompanija i/ili sponzorska linija na koju se uključujete; da li postoje propratni pisana i audio-vizuelna učila i programi, da li se redovno organizuju informativne večeri i seminari za graditelje mreže.
* Da li sistem poslovanja kompanije (marketing plan) podstiče direktnu prodaju proizvoda ili izgradnju potrošačke mreže.
* Proveriti poslovanje kompanije u poslednjim godinama kao i to da li je član profesionalnih udruženja (ako ona postoje u vašoj zemlji).
* Legalnost isplate zarada.
* Dobro proučiti poslovni sistem i u kojoj meri je dostupno ostvarivanje značajnijih zarada. Dobar pokazatelj je i broj osoba na višim, menadžerskim pozicijama, a posebno broj novih menadžera u poslednjim godinama.
* Nije povoljno ako se isplata zarada na bilo kome nivou uslovljava sa ličnom kupovinom.
* Kakvi su sistemi dodatnih stimulacija i nagrada.

Plaćeni oglasni web links prostor za privatne i komercijalne sajtove... Rezervišite odmah!

Umotvorine

Important: Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina.